parthenon
eoslogo

NL FR EN

supporting

On-the-job training van H&S manager/co÷rdinator

Op zoek naar een externe veiligheidsman? Wil u intern iemand opleiden en heeft die nog wat begeleiding nodig? Wij leren hem de knepen van het vak, met de juiste mix van theorie en praktijk. Het voordeel hiervan is dat een persoon het vak kan leren zonder dat uw veiligheidsbeleid in het gedrang komt. Uiteraard moet deze persoon ook nog een opleiding volgen om het benodigde diploma in veiligheid (basisopleiding, niveau 1 of 2) te behalen.

Leveranciersbeoordeling en productaudits

Uw leverancier moet aan strikte eisen mbt kwaliteit, veiligheid of milieu voldoen, of de door hem geleverde producten zijn aan strenge kwaliteitscriteria onderworpen (vb. in nucleaire sector)? U kan de leverancier, of (een gedeelte van) zijn productieproces auditen. Dergelijke doorlichting verloopt in totale objectiviteit als u daarbij een externe (derde partij) inschakelt.

Onze diensten


Managementsystemen

Nood aan het ontwikelen, invoeren of verbeteren van uw managementsysteem?


Veiligheid & Gezondheid in de praktijk

H&S inspecteur of co÷rdinator nodig? U wil extern advies over een complex veiligheidsprobleem?


Opleiding

Nood aan opleidingen ivm Veiligheid en Gezondheid, kwaliteit, of aanverwante domeinen?


Overige ondersteuning

U gelooft dat u advies nodig hebt over een probleem iv management, kwaliteit, veiligheid of milieu?

Home

Regelgeving: