eoslogo
safetypic

NL FR EN

safety2pic

Projectveiligheid - veiligheidsco÷rdinatie

U mag rekenen op ondersteuning van in de ontwerpfase tot en met de oplevering van een project. Deze ondersteuning omvat:

  • het mee uitvoeren van FMEA's of leiden van HAZOP-sessies
  • het identificeren van gevaren en evalueren van risico's m.b.t. geleverde dienst of product
  • het identificeren van de risico's bij uitvoering voor uw personeel, evenals voor andere betrokkenen
  • het opstellen van een projectveiligheidsplan

Tijdens de uitvoering kunnen wij toezicht houden op de werf, contact met de opdrachtgever of hoofdaannemer onderhouden, inspecties uitvoeren, veiligheidsvergaderingen leiden, ongevalsonderzoeken uitvoeren, ...
Bij veiligheidsco÷rdinatie (cf. KB van 25/01/2001), zorgen wij er niet alleen voor dat u voldoet aan de eisen van de wetgeving, maar streven we ernaar om dat zo efficiŰnt mogelijk te doen, zonder de planning al te zeer in het gedrang te brengen.

Brand & explosie

U hebt nood aan:

  • algemeen advies in verband met brandbeveiliging, brandbestrijding en noodplanning,
  • het bestuderen van de gevaren verbonden aan een potentieel explosief milieu, veroorzaakt door gas of stof

Hoe zit het met een (tijdelijke) wijziging van de functie van lokalen, opslag of gebruik van gevaarlijke stoffen (voor beperkte tijd).
U wil praktisch advies ivm te nemen preventiemaatregelen of extra interventiemiddelen voor de organisatie van een personeelsfeest in uw gebouwen, of begeleiding mbt organisatie van brandvoorkoming, brandbestrijding en EHBO tijdens evenementen

Conformiteitsaudit

Een conformiteitsaudit geeft u een volledig zicht op de regelgeving, en uw conformiteit daarmee. Het is niet alleen verplicht in het kader van gecertificeerde managementsystemen, zoals OHSAS18001, het helpt u bovendien uw verantwoordelijkheid te dragen, en uw aansprakelijkheid beter te dekken.

Veiligheidsdoorlichting

Bij een volledige veiligheidsdoorlichting komen de verschillende aspecten van veiligheid binnen uw bedrijf aan bod: arbeidsveiligheid, veiligheid tov derden, procesveiligheid, machineveiligheid, aspecten van veiligheid i.v.m. opslag van gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en explosiebeveiliging. Aan het eind van dit onderzoek krijgt u een overzicht van alle probleemgebieden, met gepaste oplossingen.

Onze diensten


Managementsystemen

Nood aan het ontwikelen, invoeren of verbeteren van uw managementsysteem?


Veiligheid & Gezondheid in de praktijk

H&S inspecteur of co÷rdinator nodig? U wil extern advies over een complex veiligheidsprobleem?


Opleiding

Nood aan opleidingen ivm Veiligheid en Gezondheid, kwaliteit, of aanverwante domeinen?


Overige ondersteuning

U gelooft dat u advies nodig hebt over een probleem ivm management, kwaliteit, veiligheid of milieu?

Home

Aansprakelijkheid: Het niet nakomen van wettelijke